Archive for 25 febrero 2012

Tema 7 A economiá española e de galicia

febrero 25, 2012
  • Desenvolve actividades no sector primario

NA AGRICULTURA

condicionantes naturais: os solos son pobres en materia orgánica, o seu clima caracterízase pola escaseza de precipitacións e a variabilidade interanul (períodos de seca seguidos de anos chuviosos) é moi ampla, a estes condicionante naturais hay que unir a estructura da propiedade nalgunhas predominan os latifundios en outras os minifundios

A GANDARÍA

atópase en grande período de expansión pode ser porcino (porco), o bovino (vacas) e o ovino (ovellas).

A PESCA

ten unha longa tradición en España recentemente sufrio unha profunda criseactualmente estase realizando un proceso de reconversión

Isto dá lugar a distintas paisaxes agrarias

paisaxe mediterráneo de interior variedade de paisaxes, cerealeiras, ganaderia lanar e latinfundista ou de oliveira e viñedo

paisaxe mediterránea de litoral regadioe pequena propiedade

paisaxe oceánica pequena propiedade´bocages e prados

paisaxe das illas canarias : agricultura de elevado potencial ( pequenapropiedade)

Conta cun importante sector secundario

QUE VIU CAMBIOS NA INDUSTRIA

industrializacióntardía e localizada no s. XIX con importante crecementoainda que sufriu unahacrise e reconversión pñosteriormenteactualmente ten unha moernización

QUE SE DISTRIBUE EN NOVAS ÁREAS INDUSTRIAIS

60% do emprego industrial na costa mediterránea novos desenvolvementos en Andalucía,Aragón; Navarra e Castela-A Mancha co gran dinamismo no Eixe Do Ebr, Mediterráneo e o Eixe atlántico galego e focos en cidades comoMálaga,ValladolidBurgos e Victoria-Gasteiz

  • Predomina o sector terciario

O TRANSPORTE

na rede de estradas o transporte mais utilizado é o trazado radial, modernización co ferrocarrile crecemento no transporte aéreo

A ACTIVIDADE COMERCIAL

comercio de interior realista (abstece al usuario) e almacenist ( serve ao retallista) e o comercio de exterior importante pola internacionalización

O TURISMO

importante destino dende a década dos 60 ainda que inicialmente turismo de sol e praias nas costas levantinas e andaluzas e mais adelante turismo deportivo, rural…

  • Os sectores da economía de galicia

UN SECTOR PRIMARIO EN TRANSFORMACIÓN

a agricultura está a transformar o seu proceso productivo cara o mercado, a gandaría ten gran peso e a psca o marisquero e a agricultura teñen unha grande importancia económica

A MINARÍA, A EERXIA E A INDUSTRIA

sufriu un proceso de modernización coa tradición mineira, as centrais térmicas, hidroeléctricás e a creación de parques tecnolóxicos, a maior parte da industria localízase en Galicia ( A Coruña e Pontevedra)

OS SERVIZOS

é o sector mais destacdo da economía galega ten necesidade de melloras das infraestructursde transport, con desenvolvemento insuficiente do comercio. Blanza comercial deficitaria.Importante desenvolvemento do sector turístico grazas ao climae a riqueza culturl e paisaxística.

 

 

Anuncios